• svara samtal framsida
  • friskvard framsida
  • utbildningar forelasningar .framsida
  • grupputveckling framsida

tjanster framsida

Tjänster MW Reflexion erbjuder

Utbildningar och föreläsningar läggs upp i samråd med kund. Teori blandas med konkreta exempel från vardagen, berättelser, samtal och gruppövningar som belyser ämnet.

Läs mer

kontakt framsida

Kontakta MW Reflexion

MW Reflexion Mats Wahlström Centralgatan 20A 815 38 Tierp Tel 070/486 34 37 E-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Läs mer