Om oss

Affärsidé

MW Reflexions idé är att inspirera och stödja medarbetare i företag och organisationer att trivas tillsammans och utvecklas, och vi vill nå dit genom att mötas i samtal, handledning/coachning, utbildning, praktiska övningar och reflektion, i grupp och individuellt. I de tjänster som erbjuds blandas teori med konkreta exempel från vardagen, berättelser, samtal och gruppövningar.

Mats Wahlström

› Teol kand i livsåskådning, teologi och beteendevetenskap. › Genomfört föreläsningsprojekt med kända talare i vardagsnära ämnen, från idé till genomförande. › Startat och byggt upp lokalt kyrka-arbetslivsarbete till ett omfattande kontaktnät. › Handledning, föreläsningar och utbildningar inom företag och organisationer sedan 2002 år Ämnen • Friskvård för insidan • Krishantering • Bemöta sig själv och andra • Etik och värderingar – vad är det vi står för • Min livssituation • Grupputveckling Presentation Var har jag min identitet? Hur ser jag på mig själv och andra? Vad tycker jag egentligen är viktigt i livet och hur prioriterar jag min tid? Detta är områden som påverkar oss mer än vi tror. Att reflektera över dessa frågor är vad friskvård för insidan handlar om. Det är frågor jag ställer och som jag tror att du ställer också. Alla vill hitta rätt balans i livet, men det är inte alltid så lätt i den värld vi lever i. Det är mycket som drar i oss, och vi blir påverkade från olika håll. Det är lätt att tro att det som vi alltid gjort eller det som syns och hörs mest är det viktigaste. Men är det egentligen så? Att leva sitt liv inifrån och ut jämfört med utifrån och in gör skillnad. Ibland händer det saker som ingen vill ska hända, vi drabbas av någon form av kris. Då är det bra att på organisationsnivå ha förberett sig genom förebyggande arbete, tex. krishandlingsplan och utbildning. Omorganisationen har en beredskap hjälper det medarbetare att bemöta sig själva och andra på ett bra sätt, vilket är en förutsättning för att krisen ska kunna vändas till ett utvecklingssteg i livet. Vi behöver också hitta rätt som medmänniskor. Hur behandlar vi varandra och hur får vi alla att använda de resurser och förmågor de har? Relationer är något av det allra viktigaste vi har. Utan goda relationer till dig själv och din omgivning så faller det mesta. Man skulle kunna sammanfatta det hela med, för att vara hel i det du gör, behöver du vara hel i den du är. När jag talar om oss människor är det utifrån en helhetssyn där vi inte bara är fysiska varelser. Vi är ju så mycket mer! Människor som vill ha gemenskap, som vill utveckla sina egenskaper och reflektera över livets existentiella frågor. Alla dessa sidor behöver friskvård, så att vi får rätt balans här i livet.

Jag är konsult i medarbetarutveckling och driver företaget MW Reflexion. Har genom mitt arbete i många olika sammanhang hjälpt människor att trivas och ta nya steg i arbetslivet. Jag jobbar för att människor ska må bättre vilket gör att organisationen också mår bättre. Det blir en vinst både personligt och för arbetsplatsen. Har  även arbetat med handledning och samtal, grupper för långtidssjukskrivna, enskilda samtal, utbildningar i friskvård för insidan, krishantering och gruppsamverkan. Är även certifierad UGL handledare.

Jag är också pastor i Equmeniakyrkan och har där arbetat flera år bl.a. med barn och ungdomsarbete, ledarskapsfrågor och med arbetslivskontakter. Arbetet inom kyrkan har inneburit många kontakter med människor i livets viktiga händelser, såsom dop, vigsel och begravning. Jag blandar i mina föreläsningar och utbildningar teori med konkreta exempel från vardagen, berättelser, samtal och gruppövningar som belyser det aktuella ämnet. Allt för att det ska passa Dig som kund på bästa sätt.

Mats Wahlström