Grupphandledning

Att tillsammans som medarbetar- eller chefsgrupp ibland få sitta ner och lyfta frågor, svårigheter och möjligheter man står inför är något alla borde få göra. Personalhandledning kan ske utifrån en speciell situation, men också regelbundet utifrån gruppens frågeställningar och/eller valda teman för träffarna.