Svåra samtal

Ibland ställs du som medarbetare eller chef inför svåra samtal med dina kollegor/medarbetare. Det kan tex vara en krissituation. Att då känna till mer om hur vi människor reagerar och fungerar och vad du ska göra och säga kan vara ovärderligt. Svåra samtal handlar inte bara om teknik och att förstå sin medmänniska, utan också om din egen personliga mognad.